Study Group voor Neurovasculaire Complicaties van Diabetes (NVCD)

Het doel van de studiegroep Neurovasculaire Complicaties van Diabetes (NVCD), opgericht in 2010, is het bevorderen van de kennis op alle aspecten van de neurovasculaire complicaties van diabetes in het Nederlands taalgebied. Getracht wordt dit doel te bereiken door een actieve uitwisseling van informatie, kennis en ervaring en samenwerking tussen onderzoekers, medisch specialisten, paramedici en andere professionals die werkzaam zijn op het gebied van de neurovasculaire complicaties van diabetes mellitus. Onder neurovasculaire complicaties wordt verstaan complicaties waarin aandoeningen aan het zenuwstelsel en/of vaatstelsel voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn diabetische voet, neuropathie, beroerte en dementie, perifeer vaatlijden, biomechanische aspecten en aanverwante aandoeningen. Deze onderwerpen kunnen vanuit een breed perspectief benaderd worden, zowel basaal, klinisch als translationeel, waarbij de primaire insteek zowel neurologisch als vasculair kan zijn.