Tips voor het schrijven van een case report

  • Zorg voor een duidelijke boodschap
  • Leg uit waarom u vindt dat deze casus van belang is voor uw collega’s
  • Betreft het een voorkomend gezondheidsprobleem?
  • Hoe presenteert de patiënt zich? Beschrijf de klinische symptomen en relevante medische/sociale/familiegeschiedenis
  • Beschrijf hoe de symptomen en eventuele aanvullende diagnostiek uw beslissingen hebben beïnvloed
  • Waarom bent u gekomen tot juist deze aanvullende diagnostiek?
  • Realiseer u dat uw publiek veel kan leren van een goede beschrijving van complicaties en (eventuele) misdiagnostiek, vermeld deze dan ook. De vooruitgang van de geneeskunde heeft immers baat bij het delen van dit soort ervaringen
  • Zorg voor een natuurlijke verhaallijn die begint bij de presentatie van de patiënt en eindigt bij de uitkomsten van de behandeling en/of vervolgbehandeling. Beschrijf telkens uw overwegingen die u hebben gebracht tot de gerapporteerde keuzes
  • Last but not least; waarborg de privacy van uw patiënt. Zeker bij zeldzame ziektebeelden is het soms kinderlijk eenvoudig om op basis van een aantal patiënt karakteristieken te achterhalen wie het betreft. Het bekendmaken van de identiteit, of het verschaffen van de mogelijkheid daartoe, is alleen toegestaan na nadrukkelijke (schriftelijk vastgelegde) toestemming van de patiënt in kwestie!