Update cardiologische richtlijnen voor diabetes mellitus type 2

Update cardiologische richtlijnen voor diabetes mellitus type 2

Digitale nascholing

Deze digitale nascholing geeft een update van 90 minuten waarin de effecten van glucoseverlagende medicatie bij cardiovasculair belaste patiënten met type 2 diabetes worden beschreven. De revue passeren o.a. atherosclerotisch vaatlijden en hartfalen.

Voor wie?

Voorschrijfbevoegde behandelaar.

Accreditatie:

Is toegekend door V&VN, VSR, NAPA en NVVC voor 2 punten.

Spreker:

Regional Medical Advisor Novo Nordisk B.V.

Voor data en aanmelden:

Ga naar behandelaren.novonordisk.nl/cardiologische-richtlijnen
(inloggen vereist)

Deze nascholing wordt georganiseerd door Novo Nordisk
Logo Novo Nordisk

NL20GLP00109