Currently set to Index
Currently set to Follow

Nieuw onderzoek naar oorzaak diabetesepidemie onder Zuid-Aziatische bevolking

Tijdens de 46ste ADDRM mocht arts-onderzoeker Maaike Straat (LUMC) de prof. dr. J. Terpstra Young Investigator Award in ontvangst nemen voor haar onderzoek naar de diabetesepidemie onder de Zuid-Aziatische bevolking. Hoe kan het dat een hoog percentage Zuid-Aziaten op jongere leeftijd en met een lagere BMI dan blanke diabetespatiënten gediagnostiseerd wordt met type 2-diabetes en eerder complicaties ontwikkelt? Deze vraag hoopt Straat te kunnen beantwoorden met haar onderzoek.

Verschil in fenotypen
Circa 20% van de wereldbevolking is van Zuid-Aziatische afkomst en vergeleken met andere etniciteiten hebben zij een hoger risico op de ontwikkeling van type 2-diabetes. Het karakteristieke fenotype van Zuid-Aziaten, gekenmerkt door een normaal BMI, een hoog percentage abdominaal vet en weinig spiermassa, verhoogt het risico op insulineresisitentie1,2. Interessant is dat dit fenotype overeenkomsten heeft met de klinische presentatie van patiënten met hypercortisolisme, dat wordt veroorzaakt door verhoogde niveaus van het stresshormoon en glucocorticoïd (GC) cortisol. Chronisch hypercortisolisme leidt tot hyperglykemie en insulineresistentie en is geassocieerd met abdominaal overgewicht en verminderde spiermassa.3,4 Opvallend is dat het cortisolniveau van Zuid-Aziaten juist aanzienlijk lager is vergeleken met blanke Kaukasiërs (205±78 versus 307±76 nmol/L, P = 0.008).5 Aangezien het cortisol-bindend globulineniveau niet verschilt, zou dit erop kunnen wijzen dat bij Zuid-Aziaten de GC-gevoeligheid verhoogd is.

Onderzoeksdoel
Doel van het onderzoek is om de GC-gevoeligheid te bepalen bij slanke jonge Zuid-Aziaten en blanke Kaukasiers. De veronderstelling is dat Zuid-Aziaten een hogere GC-gevoeligheid hebben vergeleken met blanke Kaukasiers met als gevolg een ongezonde vetdistributie en een ongunstig metabool fenotype (zie figuur).

Hypothese. De bijnier produceert cortisol dat invloed heeft op verschillende metabole organen, zoals de lever, alvleesklier, skeletspieren en vetweefsel, om metabole processen te reguleren. Bij blanke Kaukasiërs zorgt de afscheiding van cortisol voor glucose, aminozuur en lipide homeostase. Bij Zuid-Aziaten leidt verhoogde GC-gevoeligheid in deze metabole organen tot verhoogde respons op cortisol. Dit resulteert in hyperglykemie, spierverspilling en abdominale obesitas. Dit zou gedeeltelijk het ongezonde metabole fenotype van Zuid-Aziaten kunnen verklaren.

Studieopzet
In het onderzoek worden 20 jonge, slanke mannen geïncludeerd zonder diabetes; 10 van hen hebben een Zuid-Aziatische afkomst en 10 een blanke Kaukasische (18-35 jaar oud, BMI 18-25 kg/m2). Deze studie omvat drie opeenvolgende studiedagen:

 • Op dag 1 verzamelen de deelnemers speeksel direct na het ontwaken en op vaste tijdstippen gedurende de dag (9.00, 16.00, 20.00 en 24.00 uur) om de cortisol ontwaakresponse en het dagritme van cortisol te beoordelen. Daarnaast verzamelen ze 24-uurs urine voor bepaling van de totale dagelijkse cortisoluitscheiding.
 • Op dag 2 komen de deelnemers nuchter in het LUMC. Om exact 8.00 uur wordt bloed afgenomen om onder andere plasmacortisol, cortisolbindend globuline, adrenocorticotroop hormoon (ACTH), insuline, glucose en lipiden te bepalen. Daarnaast worden perifeer bloed mononucleaire cellen (PBMC’s) geïsoleerd om verschillende experimenten op uit te voeren om de GC-gevoeligheid van deze cellen te bepalen. Met een klein haarmonster wordt de blootstelling aan cortisol op lange termijn beoordeeld. Ook wordt er een biopsie gedaan van abdominaal onderhuids wit vetweefsel om GC-responsieve genexpressie te meten en genen die betrokken zijn bij insulinesignalering. Met een Dexa-scan worden de vetmassa en -distributie bepaald. ‘s Nachts zullen de deelnemers een dexamethason suppressietest ondergaan, door het innemen van een zeer lage dosis (0,25 mg) dexamethason om 23.00 uur.
 • De derde dag, na het nemen van de dexamethason, zullen de deelnemers weer nuchter bij het onderzoekscentrum aankomen. Daar wordt opnieuw om exact 8.00 uur bloed afgenomen. Ook worden PBMC’s geïsoleerd voor in vitro stimuleringsexperimenten en wordt opnieuw een wit vetbiopsie uitgevoerd.

Klinische relevantie
Om de verontrustende toename van type 2-diabetes onder de Zuid-Aziatische bevolking tegen te gaan is meer kennis nodig van de pathofysiologie. Deze studie is de eerste stap om een mogelijke rol van het GC-systeem uit te zoeken. Bovendien worden glucocorticoïden in de gezondheidszorg regelmatig gebruikt vanwege hun ontstekingsremmende effect. Verhoogde GC-gevoeligheid kan leiden tot een verhoogd behandelingseffect en tot het optreden van bijwerkingen bij lagere doseringen. Meer kennis over mogelijke etnische verschillen in GC-gevoeligheid is nodig voor een meer persoonsgerichte behandeling rondom het gebruik van corticosteroïden in de kliniek.

Referenties

 1. Chandalia M, Lin P, Seenivasan T, et al. Insulin resistance and body fat distribution in South Asian men compared to Caucasian men. PLoS One 2007;2:e812.
 2. Lear SA, Kohli S, Bondy GP, Tchernof A, Sniderman AD. Ethnic variation in fat and lean body mass and the association with insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:4696-702.
 3. Pivonello R, Isidori AM, De Martino MC, Newell-Price J, Biller BMK, Colao A. Complications of Cushing’s syndrome: state of the art. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2016;4:611-29.
 4. Geer EB, Shen W, Gallagher D, et al. MRI assessment of lean and adipose tissue distribution in female patients with Cushing’s disease. Clin Endocrinol (Oxf) 2010;73:469-75.
 5. Straat, Rensen & Boon. Nog niet gepubliceerde pilotdata.
>

Privacy- en cookieverklaring Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek. Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze websites worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt en een account aanmaakt of informatie aanvraagt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven. Op onze website vindt u altijd de meest actuele privacyverklaring. Verder stellen wij u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte van wijzigingen. De laatste versie is aangepast op 25 mei 2018. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek, gevestigd te Amersfoort aan de Siliciumweg 19 te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31044167.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites, gebruikers van diensten en producten en deelnemers aan congressen en nascholingen. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten en producten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitingen van derden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen op onze websites zijn gegevens over uw bezoek aan onze websites (inclusief cookies). Daarnaast verzamelen wij de gegevens die u middels het registratie- en/of contactformulier achterlaat, waaronder mogelijk personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De informatie uit contactformulier wordt gebruikt om te reageren op het bericht.

De gegevens die wij verzamelen indien u zich inschrijft voor een congres of nascholing, zijn (mits van toepassing) inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), personalia, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies). Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek gebruikt deze gegevens ter identificatie en om in het kader van de goede uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om u te informeren over ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Om u op een correcte wijze van dienst te zijn heeft Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek genoemde gegevens van u nodig. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek is een noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan e-learnings, congressen, nascholingen en andere activiteiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het niet mogelijk om deel te nemen aan e-learnings, congressen, nascholingen en andere activiteiten. Wij verwerken uw gegevens dus omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, en verdere gegevens als u ons daar toestemming voor gegeven heeft. Indien wij uw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Voorts verwerkt Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek gegevens van klanten van klanten van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek. Deze gegevens zijn personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummers, alsmede gegevens die betrekking hebben op deelname aan congres- en of nascholingsactiviteiten van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek. Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering van de door haar aan haar klanten geboden dienstverlening.

Bij het bezoeken van websites worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben analytische software ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende type permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics en Slimstat. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. Wanneer de dienstverlening beëindigd wordt of uw account op één van onze websites gedurende een periode van 3 jaar niet heeft gebruikt, zullen wij de gegevens verwijderen.

U kunt Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is of indien het persoonsgegevens betreft die Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek namens haar klanten bewaart en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website;
 • Partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies);
 • Partners en opdrachtgever waarmee Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek samenwerkt om e-learnings, congressen, nascholingen en andere activiteiten te ontwikkelen en/of te organiseren.
 • Derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en producten waar in ieder geval onder vallen drukkerijen, mailverwerkers, vormgevers-, hotels en congrescentra of andere accommodatieverschaffers instellingen waarmee Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek samenwerkt in het kader van het bieden van diensten aan klanten van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek.

Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

Wij verkopen of verspreiden uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo worden de gegevens die u via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek of die van een derde partij waarmee wij samenwerken. Als wij samenwerken met een derde partij, hebben wij heldere afspraken met deze partij om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft uw toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u worden gewijzigd. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek
Olio Communicatie bv
Siliciumweg 19
3812 SV Amersfoort
Tel: 033-4633302
www.olio.nl

Laatste update: mei 2018