InRange-studie levert CGM-data over Gla-300 en IDeg-100

Tot voor kort was het HbA1c de gouden standaard. Omdat deze waarde een gemiddelde is en geen inzicht geeft in de glucosevariatie wordt steeds vaker gekeken naar de Time in Range (3,9-10 mmol/l). InRange vergelijkt met behulp van continue glucosemonitoring (CGM) de effectiviteit tussen insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec 100 E/ml bij type 1-diabetespatiënten.1 Het primaire doel is non-inferioriteit van Gla-300 aan te tonen. InRange levert informatie op over het gebruik van CGM in deze doelgroep.

Aan deze multicenter, gerandomiseerde fase 4-studie nemen 338 type 1-diabetespatiënten deel. Zij worden gerandomiseerd (1:1) naar eenmaal daags Gla-300 of IDeg-100. Op basis van de CGM-gegevens worden de glucosewaarden en de glucosevariabiliteit van beide groepen vergeleken.

De leeftijd van de deelnemers ligt tussen de 18 en 70 jaar, het HbA1c is 48-86 mmol/mol bij screening. Voor aanvang van deze studie zijn zij gedurende een jaar behandeld met een basaal/bolus-schema.

Tijdens de run-in periode (week -4 tot -1) titreren de deelnemers hun basale en maaltijdinsuline tot een nuchtere zelfgemonitorde plasmaglucose van 3,9-5,6 mmol/l en een postprandiale (2 uur na de maaltijd) waarde van 7,2-10 mmol/l. De screening neemt vervolgens 1-2 weken in beslag, de startfase 4 weken, de uiteindelijke behandelduur is 12 weken en de follow-up 2-4 dagen.

Gegevensverzameling

Na een titratieperiode van 8 weken (week 0-8) worden gedurende 20 opeenvolgende dagen CGM-gegevens verzameld in week 9 tot 12. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het systeem. Tijdens de titratieperiode worden de doses Gla-300 en IDeg-100 minstens eenmaal per week getitreerd, maar niet vaker dan elke drie dagen, tot een nuchtere glucosewaarde is bereikt tussen de 3,9 en 5,6 mmol/l zonder hypoglykemieën. Dosisaanpassingen zijn gebaseerd op de gemiddelde nuchtere waarden in de voorafgaande drie dagen, gemeten met een bloedglucosemeter.

Bruikbare CGM-gegevens zijn gedefinieerd als 80% registratie per 24 uur; er mogen niet langer dan 2 uur per 24 uur gegevens ontbreken, afgezien van de opwarmtijd van de sensor na het inbrengen.

De glucosesensor blijft geblindeerd: ook de onderzoekers zien de sensorwaarden niet. De gegevens worden geüpload naar een aparte server om anonimiteit van gegevens te behouden. De deelnemers controleren zelf hun bloedglucose (SMPG) vanaf vier weken voor de start van de studie met bloedglucosemeter.

Eindpunten

Het primaire eindpunt van deze head-to-head studie is de TiR in week 12. Secundaire eindpunten zijn:

 • Totale glucosevariatie (CV) en de glucosevariatie binnen een dag en tussen verschillende dagen in week 12;
 • Verandering in HbA1c en nuchtere plasmaglucose (FPG) van baseline tot week 12;
 • Percentage tijd en het gemiddelde aantal uren per dag waarin de waarde <3,9 mmol/l en >10 mmol/l is;
 • Aantal deelnemers met bijwerkingen, aantal deelnemers met ten minste één hypoglykemie en het aantal hypoglykemieën per patiëntjaar van baseline tot week 12.

Zelfgemonitorde plasmaglucose

De insulinedosis, het moment van injectie en alle doses maaltijdinsuline worden voorafgaand aan het onderzoek en tijdens het onderzoek bijgehouden in een dagboek. De deelnemers controleren hun nuchtere bloedglucose 30 minuten voordat zij Gla-300 of IDeg-100 injecteren vanaf dag 1 totdat de titratie is voltooid en de nuchtere SMPG drie keer per week binnen het streefbereik valt en stabiel is. Een zevenpunts-dagcurve wordt ten minste één keer uitgevoerd tijdens de weken -1 en 11. Het HbA1c en de nuchtere plasmaglucoseniveaus worden in week -6/-5 (screening), week 0 (randomisatie) en week 12 bepaald in een centraal laboratorium.

Resultaten

InRange is een head-to-head studie waarin met nauwkeurige meetmethoden twee beschikbare langwerkende basale insulineformuleringen worden vergeleken. De studie loopt tot medio 2021. De TiR-profielen die de studie oplevert kunnen worden gebruikt om de frequentie en duur van glykemische variaties te bepalen van Gla-300 en IDeg-100 bij type 1-diabetespatiënten.2

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Sanofi.

Referenties
 1. Battelino T, et al. InRange: Comparison of the Second-Generation Basal Insulin Analogues Glargine 300 U/mL and Degludec 100 U/mL in Persons with Type 1 Diabetes Using Continuous Glucose Monitoring—Study DesignDiabetes Ther (2020) 11:1017–1027
  https://doi.org/10.1007/s13300-020-00781-6
 2. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593–603.
MAT-NL-2001584-V1-11/2020
>

Privacy- en cookieverklaring Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek. Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze websites worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt en een account aanmaakt of informatie aanvraagt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven. Op onze website vindt u altijd de meest actuele privacyverklaring. Verder stellen wij u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte van wijzigingen. De laatste versie is aangepast op 25 mei 2018. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek, gevestigd te Amersfoort aan de Siliciumweg 19 te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31044167.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites, gebruikers van diensten en producten en deelnemers aan congressen en nascholingen. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten en producten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitingen van derden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen op onze websites zijn gegevens over uw bezoek aan onze websites (inclusief cookies). Daarnaast verzamelen wij de gegevens die u middels het registratie- en/of contactformulier achterlaat, waaronder mogelijk personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De informatie uit contactformulier wordt gebruikt om te reageren op het bericht.

De gegevens die wij verzamelen indien u zich inschrijft voor een congres of nascholing, zijn (mits van toepassing) inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), personalia, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies). Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek gebruikt deze gegevens ter identificatie en om in het kader van de goede uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om u te informeren over ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Om u op een correcte wijze van dienst te zijn heeft Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek genoemde gegevens van u nodig. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek is een noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan e-learnings, congressen, nascholingen en andere activiteiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het niet mogelijk om deel te nemen aan e-learnings, congressen, nascholingen en andere activiteiten. Wij verwerken uw gegevens dus omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, en verdere gegevens als u ons daar toestemming voor gegeven heeft. Indien wij uw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Voorts verwerkt Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek gegevens van klanten van klanten van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek. Deze gegevens zijn personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummers, alsmede gegevens die betrekking hebben op deelname aan congres- en of nascholingsactiviteiten van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek. Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering van de door haar aan haar klanten geboden dienstverlening.

Bij het bezoeken van websites worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben analytische software ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende type permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics en Slimstat. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. Wanneer de dienstverlening beëindigd wordt of uw account op één van onze websites gedurende een periode van 3 jaar niet heeft gebruikt, zullen wij de gegevens verwijderen.

U kunt Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is of indien het persoonsgegevens betreft die Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek namens haar klanten bewaart en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website;
 • Partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies);
 • Partners en opdrachtgever waarmee Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek samenwerkt om e-learnings, congressen, nascholingen en andere activiteiten te ontwikkelen en/of te organiseren.
 • Derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en producten waar in ieder geval onder vallen drukkerijen, mailverwerkers, vormgevers-, hotels en congrescentra of andere accommodatieverschaffers instellingen waarmee Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek samenwerkt in het kader van het bieden van diensten aan klanten van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek.

Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

Wij verkopen of verspreiden uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo worden de gegevens die u via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek of die van een derde partij waarmee wij samenwerken. Als wij samenwerken met een derde partij, hebben wij heldere afspraken met deze partij om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft uw toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u worden gewijzigd. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek
Olio Communicatie bv
Siliciumweg 19
3812 SV Amersfoort
Tel: 033-4633302
www.olio.nl

Laatste update: mei 2018