Nederlands/Vlaamse werkgroep PsychoSociale Aspecten van Diabetes (PSAD)

De PSAD-NL werkgroep is de Nederlandse tak van de Europese PSAD, een werkgroep van de EASD (www.psad-easd.eu). Het doel van de PSAD-NL werkgroep is om het bewustzijn van de psychosociale aspecten van diabetes te vergroten en de interactie tussen onderzoekers en clinici omtrent de psycosociale aspecten van diabetes te stimuleren.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Maartje de Wit: m.dewit@vumc.nl