HF en CKD meest voorkomende eerste gebeurtenissen van hart- en vaatziekten

Hartfalen en chronische nierziekte, ofwel cardiorenale ziekte (CVRD), komen veel voor bij patiënten met diabetes type 2 en verhogen het risico op cardiovasculaire ziekte en overlijden.1,2,3 Bovendien kan hartfalen tot nierfalen leiden.4,5 Om te onderzoeken hoe CVRD zich ontwikkelt in de tijd is een groot multinationaal onderzoek gedaan met meer dan 750.000 patiënten met diabetes type 2 zonder voorgeschiedenis van CVRD.

Studieopzet
In totaal 1.177.896 diabetes type 2 patiënten die vrij waren van CVRD werden geïdentificeerd uit medische dossiers in Engeland, Duitsland, Japan, Nederland, Noorwegen en Zweden op een vaste datum. Een eerste event van CVRD werd gedefinieerd als het optreden van hartfalen (HF), nierziekte (CKD), cardiorenale ziekte (HF of CKD), beroerte, hartinfarct (MI) of perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Het sterfterisico van de patiënten met een voorgeschiedenis van HF, CKD, MI, beroerte of PAD werd vergeleken met het sterfterisico van de patiënten zonder CVRD.

Belangrijkste resultaten
Tijdens de follow-up van 4,5 jaar ontwikkelden 137.081 patiënten (18%) van de patiënten zonder CVRD een eerste CVRD-event: CKD (36%), HF (24%), beroerte (16%), MI (14%) en PAV (10%). Cardiorenale ziekte (HF of CKD) was de meest voorkomende eerste CVRD-gebeurtenis in alle landen (60%, bestaande uit HF 24% en CKD 36%; beroerte 16%, MI 14% en PAV 10%).

HF of CKD was geassocieerd met een verhoogd risico op CV-sterfte (HR 2,02; 95% BI 1,75-2,33) en sterfte door alle oorzaken (HR 2,05; 96% BI 1,82-2,32). HF en CKD werden afzonderlijk geassocieerd met aanzienlijk verhoogde sterfterisico’s; de combinatie werd geassocieerd met het hoogste cardiovasculaire en all-cause sterfterisico: respectievelijk HR 3,91 (95% BI 3,02–5,07) en 3,14 (95% BI 2,90–3,40).

Vergeleken met patiënten zonder CVRD was een enkele manifestatie van HF geassocieerd met een verhoogd risico op CKD (HR 2,30, 95% BI: 2,00-2,65) en was een enkele manifestatie van CKD geassocieerd met een verhoogd risico op HF (HR 1,99, 95% BI: 1,75-2,26).

Conclusie
In deze grote multinationale studie van> 750.000 CVRD-vrije patiënten met T2D waren HF en CKD consequent de meest voorkomende eerste cardiovasculaire ziekte manifestaties. HF en CKD waren ook geassocieerd met verhoogde sterfterisico’s. Deze nieuwe bevindingen tonen aan dat cardiorenale ziekten belangrijke en ernstige complicaties zijn. Het is daarom van groot belang verbeterde preventieve strategieën te ontwikkelen. 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met AstraZeneca.

Bron
Birkeland K, et al. Heart failure and chronic kidney disease manifestation and mortality risk associations in type 2 diabetes: A large multinational cohort study diabetes. Diabetes, obesity and metabolism, September 2020. Volume22, Issue 9:607-1618. DOI: 10.1111/dom.14074

Referenties

  1. Birkeland KI, Bodegard J, Norhammar A, et al. Diabetes Obes Metab. 2018;24: 968-974.
  2. Thrainsdottir IS, Aspelund T, Thorgeirsson G, et al. Diabetes Care. 2005;28(3):612-616.
  3. Collaboration GBDCKD. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990-2017: a systematic analysis for the global burden of disease study 2017. Lancet. 2020;395(10225): 709-733.
  4. Ronco C et al. J Am Coll Cardiol. 2008;52(19):1527–1539.
  5. de Simone G et al. J Hypertens. 2010;28(2):353-360.

NL-6365 Exp. 02/12/2020