Indienen ‘Case Reports’
Klinische Diabetologie sessie

Ook dit jaar is er de mogelijkheid tot het indienen van case reports. Een nader te bepalen aantal case reports zal op basis van kwaliteit worden geselecteerd voor plenaire voordracht tijdens Klinische Diabetologie sessie.

Het doel van een case report is het overbrengen van een unieke klinische boodschap.

Na het lezen van een case report moet de lezer een verbeterd inzicht hebben in de wijze waarop een ziektebeeld zich klinisch manifesteert, hoe het ziektebeeld diagnostisch benadert kan worden en of er al dan niet therapeutische alternatieven zijn. Een waardevol case-report bevat dus een praktisch-klinische boodschap waarvan de lezer kan leren.

Een goed case report kan bijdragen aan een of meerdere van de volgende aspecten:

  1. Het herkennen en beschrijven van een nieuw ziektebeeld
  2. Het herkennen van een zeldzame uiting van een bekend ziektebeeld
  3. Het ophelderen van mechanismen van een ziektebeeld
  4. Opsporen van onbekende bijwerkingen (of positieve effecten) van bekende geneesmiddelen (of andere wijzen van behandeling)
  5. Geneeskundige scholing

Bij deze roept de NVDO clinici op om casussen uit hun eigen praktijk en waarvan plenaire bespreking zou kunnen voldoen aan een of meerdere van de bovengenoemde aspecten te beschrijven in een kort en helder case report.

Het case report is gemaximeerd op 500 woorden en mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeleverd. Geselecteerde case reports zullen in het Nederlands worden gepresenteerd and bediscussieerd in de Klinische Diabetologie sessie.

Stuur uw case report als Word document voor 1 oktober per e-mail naar: casereports@addrm.nl.

Verstuur uw case report